Latviešu valodas morfoloģisko pazīmju kopa

Pazīmju kopa ir veidota galvenokārt sintaktiskās un semantiskās analīzes mērķiem, pēc iespējas atvieglojot teikuma locekļu saskaņošanu. Ja kādā kategorijā pazīmes izriet no sistēmas, netiek pieļauts, ka šāda kategorija var nepiemist (piem., arī nelokāmajiem lietvārdiem piemīt dzimtes, skaitļa un locījuma kategorija). Manuālā marķējumā var tikt norādītas arī tādas pazīmes, kas automātiski netiek noteiktas (piem., ģenitīveņi, daudzskaitlinieki).

Piezīmes:

Lietvārds

PozīcijaPazīmeVērtībaSkaidrojumsPiezīmesPiemēriISOcat terminsPID
1Kodifikatorsnsubstantīvs (noun)
2Tips
csugas vārds (common)mājacommonNoun1256
pīpašvārds (proper)reizēm jāpievieno manuāliLatvijaproperNoun1371
3DzimtegrammaticalGender1297
mvīriešu (masculine)masculine1883
fsieviešu (feminine)feminine1880
kkontekstuāla dzimtejāpievieno manuālipaziņacommonGender1558
4SkaitlisgrammaticalNumber1298
svienskaitlis (singular)singular1387
pdaudzskaitlis (plural)plural1354
vvienskaitlinieksjāpievieno manuāli
ddaudzskaitlinieksjāpievieno manuāli
5Locījumscase1840
nnominatīvs (nominative)nominativeCase1331
gģenitīvs (genitive)genitiveCase1293
ddatīvs (dative)dativeCase1265
aakuzatīvs (accusative)accusativeCase1226
llokatīvs (locative)locativeCase1326
vvokatīvs (vocative)vocativeCase1412
sģenitīvenisjāpievieno manuālidaudzstāvu
6DeklinācijainflectionalClass269
1
2
3
4
5
6
0nepiemītnelokāms lietvārds
x-vārds
kakao
ratgriezenisks (reflexive)mazgāšanās

x-Prievārdeklis*

PozīcijaPazīmeVērtībaSkaidrojumsPiemēriISOcat terminsPID
7.1Pozīcijaposition2183
preprepozīcijapreposition1366
postpostpozīcijadēļ, labad (ja tekstā dēļ tiek lietots kā prepozīcija, tas jāmarķē manuāli)postposition1360
relrelatīvais adverbs (jeb pusprievārds)pāri, cauri
7.2Vietas apst. nozīmē
yir iespējams (yes)pa ceļu
nnav iespējams (no)no rīta
7.3Prievārds
aiz/ap/ar/..tiek ierakstīts attiecīgais prievārds

x-SPK*

PozīcijaPazīmeVērtībaSkaidrojumsPiezīmesPiemēriISOcat terminsPID
7.1Tipsspksekundāri predikatīvs komponents
7.2Apakštipsspsavrupināts pielikums
sdsalīdzinātājdaļa

x-Anafora*

PozīcijaPazīmeVērtībaSkaidrojumsPiezīmesPiemēriISOcat terminsPID
7Anaforaref

Darbības vārds

PozīcijaPazīmeVērtībaSkaidrojumsPiezīmesPiemēriISOcat terminsPID
1Kodifikatorsvverbs (verb)verb1424
2Tips
mpatstāvīgs (main)darīt, ēstmainVerb1400
g"nebūt", "trūkt", "pietikt"+ ģenitīvstrūkst, nav, pietiek (naudas)
omodāls (modal)semant. modificētājsvarēt, gribēt, drīkstēt, mēgtmodal1329
pfāzes (phasal)semant. modificētājssākt, beigt, turpināt
eizpausmes veida (expression)semant. modificētājslaimēties, gadīties
cpalīgverbs "būt""būt" palīgverba funkcijāsābols ir auglis, bija jādara, būs darījisauxiliary1244
tpalīgverbi "tikt", "tapt", "kļūt"pārējie palīgverbi
arī: patstāvīgas nozīmes verbi, kas lietoli palīgverba funkcijā (jāmarķē manuāli)
tikt, tapt, kļūt
durvis stāv vaļā
auxiliary1244
3Atgriezeniskums
nnē (no; non-reflexive)mazgātno1905
yjā (yes; reflexive)mazgātiesyes1904
0nepiemītx-nom-izteicējs
x-adv-izteicējs
4IzteiksmeverbFormMood1427
iīstenības (indicative)daraindicative1885
ratstāstījuma (relative)darot
cvēlējuma (conditional)darītuconditional1258
dvajadzības (debitive)jādara
mpavēles (imperative)darietimperative1844
nnenoteiksme (infinitive)darītinfinitive1312
pdivdabis (participle)sākot ar 5. pazīmi, divdabji jāmarķē pēc divdabju tabulasdarāms, darīdamsparticiple1341
5Laikstense1286
ptagadne (present)present1367
fnākotne (future)future1291
spagātne (past)past1347
0nepiemītnenoteiksme
vajadzības izt.
vēlējuma izt.
darīt, jādara, darītu
6Pārejamība
tpārejošs (transitive)transitive1405
inepārejošs (intransitive)intransitive1322
0nepiemītx-nom-izteicējs
x-adv-izteicējs
x-izteicējs
7KonjugācijainflectionalClass269
1
2
3
inekārtnais (irregular)būt, dot, iet
0nepiemītx-izteicējs
8Personaperson1328
1
2
3
0nepiemītnenoteiksme
vajadzības izt.
atstāstījuma izt.
vēlējuma izt.
darīt, jādara, darot, darītu
9SkaitlisgrammaticalNumber1298
svienskaitlis (singular)singular1387
pdaudzskaitlis (plural)plural1354
0nepiemītnenoteiksme
vajadzības izt.
atstāstījuma izt.
vēlējuma izt.
3. persona
darīt, jādara, darot, darītu, dara
10Kārtavoice1413
adarāmā (active)activeVoice1227
pciešamā (passive)pasiveVoice1346
0nepiemītnenoteiksme
11Noliegumsnegation2313
nnē (no)darano1905
yjā (yes)nedarayes1904

Divdabis

PozīcijaPazīmeVērtībaSkaidrojumsPiezīmesPiemēriISOcat terminsPID
5Lokāmībainflection268
dlokāms (declinable)-ošs, -is, -ies, -ams, -āms -tslasošs, darījis, darāms, padarīts
pdaļēji lokāms (partially decl.)-dams, -damiesdarīdams, locīdamies
unelokāms (undeclinable)-ot, -am, -āmdarot, darām
6DzimtegrammaticalGender1297
mvīriešu (masculine)darīdamsmasculine1883
fsieviešu (feminine)darīdamafeminine1880
0nepiemītnelokāmsja 5. pozīcija ir u (nelokāms)
7SkaitlisgrammaticalNumber1298
svienskaitlis (singular)darīdamssingular1387
pdaudzskaitlis (plural)darīdamiplural1354
0nepiemītnelokāmsja 5. pozīcija ir u (nelokāms)
8Locījumscase1840
nnominatīvs (nominative)nonimativeCase1331
gģenitīvs (genitive)genitiveCase1293
ddatīvs (dative)dativeCase1265
aakuzatīvs (accusative)accusativeCase1226
llokatīvs (locative)locativeCase1326
vvokatīvs (vocative)vocativeCase1412
0nepiemītnelokāmsja 5. pozīcija ir u (nelokāms)
9Kārtavoice1413
adarāmā (active)-ošs, -is, -iesactiveVoice1227
pciešamā (passive)-ams, -āms, -tspasiveVoice1346
0nepiemītnelokāmsja 5. pozīcija ir u (nelokāms)
10Laikstense1286
ptagadne (present)-ošs, -ams, -āmspresent1367
spagātne (past)-is, -ies, -tspast1347
0nepiemītnelokāmsja 5. pozīcija ir u (nelokāms)
11Noteiktībadefiniteness1926
nnenoteiktais (no)padarītsdefinite2004
ynoteiktais (yes)padarītaisindefinite2005
0nepiemītnelokāms
daļēji lokāms
darot, mazgādamies
ja 5. pozīcija ir u vai p

x-Izteicējs*

PozīcijaPazīmeVērtībaSkaidrojumsPiezīmesPiemēriISOcat terminsPID
12.1Tipsactdarāmās kārtas vienkāršie un saliktie laiki
passciešamās kārtas vienkāršie un saliktie laiki
substnomināls izteicējs ar lietvārdu
adjnomināls izteicējs ar īpašības vārdu vai divdabi
pronomnomināls izteicējs ar vietniekvārdu
modalmodāls izteicējs
modal_redredukcija
phasefāzes izteicējs
phase_redredukcija
exprizpausmes veida izteicējs
advadverbiāls izteicējs
12.2Laikssvienkāršs (simple)
psalikts (perfect)
12.3Dzimte1mvīriešu (masculine)
fsieviešu (feminine)
0nepiemīt
12.4Locījums1nnominatīvs (nominative)
gģenitīvs (genitive)
ddatīvs (dative)
0nepiemīt

1 Ja x-vārds ir nomināls izteicējs vai īstenības izteiksmes saliktais laiks.

x-SPK*

PozīcijaPazīmeVērtībaSkaidrojumsPiezīmesPiemēriISOcat terminsPID
12.1Tipsspksekundāri predikatīvs komponents
12.2Apakštipsdtdivdabja teiciens

Īpašības vārds

PozīcijaPazīmeVērtībaSkaidrojumsPiezīmesPiemēriISOcat terminsPID
1Kodifikatorsaadjektīvs (adjective)adjective2005
2Tips
fkādības (qualificative)labsqualifierAdjective1477
rattieksmes (relative)pēdējais
3Dzimtenelokāmajiem adjektīviem dzimte, skaitlis, locījums tiek noteikts pēc lietvārda vai vietniekvārda, ar ko kopā tas ir lietotsrozā lietus
tas ir rozā
rozā kleita
grammaticalGender1297
mvīriešu (masculine)masculine1883
fsieviešu (feminine)feminine1880
4SkaitlisgrammaticalNumber1398
svienskaitlis (singular)singular1387
pdaudzskaitlis (plural)plural1354
5Locījumscase1840
nnominatīvs (nominative)nominative1331
gģenitīvs (genitive)genitive1293
ddatīvs (dative)dative1265
aakuzatīvs (accusative)accusative1226
llokatīvs (locative)locative1326
vvokatīvs (vocative)vocative1412
6Noteiktībadefiniteness1926
nnenoteiktais (no)labsdefinite2004
ynoteiktais (yes)labaisindefinite2005
7Pakāpedegree1419
ppamata (positive)attieksmes īp.v.labs, pēdējaispositive1420
cpārākā (comparative)labākscomparative1421
svispārākā (superlative)vislabākais, labākaissuperlative1422

x-SPK*

PozīcijaPazīmeVērtībaSkaidrojumsPiezīmesPiemēriISOcat terminsPID
8.1Tipsspksekundāri predikatīvs komponents
8.2Apakštipssasavrupināts apzīmētājs

Vietniekvārds

PozīcijaPazīmeVērtībaSkaidrojumsPiezīmesPiemēriISOcat terminsPID
1Kodifikatorsppronomens (pronoun)pronoun1370
2Tips"noliegtie" vv. jāmarķē kā attiecīgie vv. bez nolieguma
ppersonas (personal)personalPronoun1463
xatgriezeniskais (reflexive)reflexivePersonalPronoun3014
spiederības (possesive)possessivePronoun1359
dnorādāmais (demonstrative)demonstrativePronoun1270
inenoteiktais (indefinite)indefinitePronoun1309
qjautājamais (interrogative)interrogativePronoun1321
rattieksmes (relative)relativePronoun1380
gnoteiktais (definite)collectivePronoun3006
3Personaperson1328
1firstPerson1288
2secondPerson1384
3daļa norādāmo vvšis, tasthirdPerson1402
0nepiemītdaļa norādāmo vv.; nenoteiktie, jautājamie, attieksmes, noteiktie vv., atgriezeniskais vv.šāds, tāds, kas, kurš, kāds, dažs, cits, viss, neviens, abi, pats katrs, ikkatrs, ikviens, ikkurš, sevis
4DzimtegrammaticalGender1297
mvīriešu (masculine)masculine1883
fsieviešu (feminine)feminine1880
0nepiemīt1./2. pers. vv., atgriezeniskais vv., 1./2. pers. piederības vv.es, tu, sevis, mūsu, jūsu, kas, nekas
5SkaitlisgrammaticalNumber1398
svienskaitlis (singular)singular1387
pdaudzskaitlis (plural)plural1354
0nepiemītsevis, kas, nekas
6Locījumscase1840
nnominatīvs (nominative)nominative1331
gģenitīvs (genitive)mūsu, jūsu: tikai ģenitīvsgenitive1293
ddatīvs (dative)dative1265
aakuzatīvs (accusative)accusative1226
llokatīvs (locative)locative1326
7Noliegumsnegation2313
nnē (no)no1905
yjā (yes)vv., kas tradicionāli tiek uzskatīti par noliegtajiemnekas, nekāds, neviensyes1904
8Anafora*
aaizstāj adjektīvunorādāmais vv.šāds, tāds, kāds
saizstāj substantīvunorādāmais vv.
3. pers. vietniekv.
viņš, šis, tas
0nepiemīt

x-Prievārdeklis*

PozīcijaPazīmeVērtībaSkaidrojumsPiezīmesPiemēriISOcat terminsPID
8.1Pozīcijapreprepozīcija
postpostpozīcijadēļ, labad
relrelatīvais adverbs (pusprievārds)pāri, cauri
8.2Vietas apst. nozīmēyir iespējams (yes)pa to
nnav iespējams (no)par mums
8.3Prievārdsaiz/ap/ar/...tiek ierakstīts attiecīgais prievārds

x-Anafora*

PozīcijaPazīmeVērtībaSkaidrojumsPiezīmesPiemēriISOcat terminsPID
8Anaforaref

Apstākļa vārds

PozīcijaPazīmeVērtībaSkaidrojumsPiezīmesPiemēriISOcat terminsPID
1Kodifikatorsradverbs (adverb)adverb1232
2Pakāpe
rrelatīvais (relative)jeb pusprievārdspāri, cauri
ppamata (positive)labipositive1420
cpārākā (comparative)labākcomparative1421
svispārākā (superlative)vislabāksuperlative1422
0nepiemītnav atvasināts no īp. v.blakus
3Grupa
qmēra (quantitative)maz, nedaudz, drusku
mveida (manner)aizgūtnēm, ātri
pvietas (place)tur, blakus
tlaika (time)rīt, vakar
ccēloņa/nolūka (causative)kāpēc, tāpēc, kādēļ

Prievārds

PozīcijaPazīmeVērtībaSkaidrojumsPiezīmesPiemēriISOcat terminsPID
1Kodifikatorssprepozīcija (preposition)preposition1366
2Novietojumsposition2183
ppirms (pre)par, no, uzpreposition1366
tpēc (post)dēļ, labadpostposition1360
3SkaitlisgrammaticalNumber1398
svienskaitlis (singular)teikumā saistīts ar vsk. formuuz galdasingular1387
pdaudzskaitlis (plural)teikumā saistīts ar dsk. formuuz mājāmplural1354
4RekcijaFeatureGowernmentSystem3193
gģenitīvs (genitive)vienskaitlī, izņemot postpozīcijasaiz, ar, bez, kopš, no, pēc, pirms, uz, virs, zem, augšpus, ārpus, lejpus, otrpus, šaipus, viņpus, pie
ddatīvs (dative)dsk. visām prepozīcijām pre (→)līdz, pa
aakuzatīvs (accuzative)ap, caur, gar, par, pār, pret, pa, uz
0nepiemītsaistījumā ar adverbu un reizēm ar pamata skaitļa vārdiempar daudz
brīvdienas ir divas līdz trīs dienas
5Vietas apst. nozīmē*
yir iespējams (yes)uz galda
nnav iespējams (no)par sodu

Saiklis

PozīcijaPazīmeVērtībaSkaidrojumsPiezīmesPiemēriISOcat terminsPID
1Kodifikatorsckonjunkcija (conjunction)conjunction1260
2Tips
csakārtojuma (coordinating)un, bet, tomēr, taču, turpretī, turpretim, vai, jeb, neviscoordinationgConjunction1262
spakārtojuma (subordinating)ka, lai, jo, ja, kaut, vaisubordinatingConjunction1393
3Uzbūve
svienkāršs (simple)ka, ja, vai, un
csalikts1 (compound)lai gan, kaut arī, kā arī
ddivkāršs1 (double)ne vien.. bet arī; kā.. tā
ratkārtots (repetit)gan.. gan, ne.. ne

1 Visi(?) divkāršie saikļi ir arī salikti saikļi, taču, lai nepazaudētu šo informāciju, tiem ir piešķirts atsevišķs apzīmējums.

Skaitļa vārds

PozīcijaPazīmeVērtībaSkaidrojumsPiezīmesPiemēriISOcat terminsPID
1Kodifikatorsmnumerālis (numeral)numeral1334
2Tips
cpamata (cardinal)ar nenoteikto galotniviens, piecicardinalNumber3027
okārtas (ordinal)ar noteikto galotnipirmais, piektaisordinalNumeral3361
fdaļskaitlis (fractal)pusotrs, divarpusnumeralFraction3026
3Uzbūve
svienkāršs (simple)pieci
csaliktenis (compound)divdesmit
jvairākvārdu (conjunction)piecsimt viens
4DzimtegrammaticalGender1297
mvīriešu (masculine)divimasculine1883
fsieviešu (feminine)divasfeminine1880
0nepiemītdesmit, tūkstoš
5SkaitlisgrammaticalNumber1398
svienskaitlis (singular)kārtaspirmais, otraissingular1387
pdaudzskaitlis (plural)divi, trīs, četriplural1354
6Locījumscase1840
nnominatīvs (nominative)nominative1331
gģenitīvs (genitive)genitive1293
ddatīvs (dative)dative1265
aakuzatīvs (accusative)accusative1226
llokatīvs (locative)locative1326
0nepiemītdesmit, tūkstoš
7Kārta*1
vvieni (1–9)no "viens" līdz "desmit"viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi, astoņi, deviņi, desmit
ppadsmiti (11–19)visi "padsmiti"vienpadsmit, divpadsmit, .., deviņpadsmit
ddesmiti (10, 20 .. 90)visi "desmiti"desmit, divdesmit, .., deviņdesmit
ssimti (100, 200 .. 900)visi "simti"simt, divsimt, .., deviņsimt
ttūkstoši (1000, 2000 .. 90000)visi "tūkstoši"tūkstoš, divtūkstoš, .., deviņtūkstoš
mmiljonsmiljons
rmiljardsmiljards

1 Statuss: eksperimentāls

x-Skaitlis*

Pazīmju saraksts neatšķiras.

Izsauksmes vārds

PozīcijaPazīmeVērtībaSkaidrojumsPiezīmesPiemēriISOcat terminsPID
1Kodifikatorsiinterjekcija (interjection)interjection1318

Partikula

PozīcijaPazīmeVērtībaSkaidrojumsPiezīmesPiemēriISOcat terminsPID
1Kodifikatorsqpartikula (particle)particle1342

Pieturzīme

PozīcijaPazīmeVērtībaSkaidrojumsPiezīmesPiemēriISOcat terminsPID
1Kodifikatorszpieturzīme (punctuation)punctuation1372
2Tips*1
ckomats (comma)comma1448
qpēdiņa (quote)quote2081
spunkts (stop)fullStop2790
biekava (bracket)openParenthesis
closeParenthesis
1440
1442
ddefise/domu zīme (hyphen/dash)hyphen2077
okols (colon)colon1439

1 Statuss: eksperimentāls

Bezmorfoloģijas elements

PozīcijaPazīmeVērtībaSkaidrojumsPiezīmesPiemēriISOcat terminsPID
1Kodifikatorsxbezmorfoloģijas elements (residual)vārds, kam nav latviešu valodas morfoloģiskās struktūras: cipari, abreviatūras, saīsinājumi, vārdi svešvalodās, formulas u.tml.15, ASV, lpp., de factoresidual1382